Najlepsza forma finansowania samochodu, maszyn, nieruchomości – nie tylko dla firm!

Leasing

Leasing to wygodna forma finansowania polegająca na odpłatnemu użytkowaniu wszelkiego rodzaju przedmiotów na określony w umowie leasingowej czas. Po zakończeniu umowy, korzystający może wykupić przedmiot na własność, pod warunkiem uiszczenia wszystkich opłat leasingowych oraz po zapłaceniu określonej w umowie kwoty wykupu przedmiotu.

Cechy charakterystyczne umowy leasingowej:
umowa leasingu zawarta jest na czas określony;
przedmiotem leasingu najczęściej są środki transportu, maszyny i urządzenia przemysłowe, sprzęty biurowe i komputerowe,
właścicielem przedmiotu leasingu przez okres umowy, jest finansujący np. bank.